Laat je behandelen door gediplomeerde specialisten
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige producten
Bij ons kan je terecht voor uitgebreide behandelingen
Wij hebben een hoge patiënttevredenheid

Praktische informatie

Spoeddienst
Buiten openingstijden en in het weekend kunt u contact opnemen met spoedeisende hulp:
– Zaandam: 020- 660 27 50
– Rotterdam: 010 455 21 55 

Dit is het algemene nummer in de Zaanstreek of Rotterdam. U wordt doorverwezen naar de dienstdoende tandarts. Houdt u er verder nog rekening mee dat u voor noodhulp, ongeacht hoe u verzekerd bent, mogelijk contant of pin moet afrekenen en dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meeneemt.

Uw eerste afspraak bij de tandarts

Bij een eerste bezoek aan onze praktijk dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, tevens een bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekering. Let op! De patiënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen. Wij verzoeken u daarom wijzigingen van gezondheid, medicijnen, adres of verzekering zo spoedig mogelijk door te geven aan de tandarts, mondhygiëniste of (balie)assistente. Dit is van groot belang voor uw behandeling.

Begrotingen

In principe worden er bij uitgebreide behandelingen vooraf begrotingen gemaakt.  In alle gevallen informeert de behandelende arts u mondeling over de verwachte kosten van een behandeling. Let op: U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het informeren naar de kosten van de behandelingen. De rechten & plichten bij elke zorgverzekeraar is namelijk anders geregeld, zoals uw eigen bijdrage. Wanneer een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! Indien er onduidelijkheden of vragen zijn verzoeken wij u vriendelijk deze vooraf aan de behandeling te melden.

Betalingen

Nota’s worden voor onze praktijk afgehandeld door factoring. Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft, stuurt de factoringmaatschappij uw nota’s direct door naar uw zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u via de factoring alleen een rekening van het bedrag dat u zelf moet bijdragen. Wij kunnen via de factoring direct voor u declareren bij alle zorgverzekeraars in Nederland. Tevens is het bij ons mogelijk om uw nota’s in termijnen te voldoen. Ook is er bij ons de gelegenheid direct uw behandelingen af te rekenen. U kunt bij ons pinnen of contant betalen. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om direct af te rekenen ontvangt u van ons een nota. Betalingen tijdens de spoeddienst / waarneming gevallen dienen uitsluitend per pin of contant betaalt te worden.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Aansprakelijkheid

Waak over uw eigendommen. Yavuz Tandheelkundig Centrum is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen.

Roken en huisdieren

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Klachten

Wij streven naar goed contact en openheid met onze patiënten. Wanneer u ontevreden bent over een behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. U kunt er op vertrouwen dat wij u met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid zullen behandelen. Wij zijn er van overtuigd dat wij er samen met u uit zullen komen door extra uitleg te geven en/ of met elkaar een andere oplossing te zoeken.

Indien wij er samen met u niet uit kunnen komen, dan kunt u een officiële klacht indienen via de klachtenregeling van Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT), waar onze praktijk en tandartsen aangesloten zijn.

KNMT
Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

Tel. 030 – 60 76 27
Mail: info@knmt.nl

Tot slot

Openheid en transparantie over de zorg die wij bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt. Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, de begeleiding, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.